Zednické práce v podmínkách nízkých teplot

Jako každý rok se nám množí dotazy na možnosti provádění zednických prací v podmínkách snížených teplot. Investoři tak chtějí využít stále příznivého počasí, kdy teploty oscilují kolem 0°C, a také chtějí využít přítomnosti dodavatelů, které na své stavbě mají. I tak chtějí dodavatelé dodržet dohodnuté termíny prací a vyhnout se prostojům na stavbě. Tehdejší povětrnostní podmínky však ne vždy splňují požadavky, které by při zednických (nejen zednických) pracích měly panovat. Proto navrhujeme, co lze udělat, aby byla práce provedena správně. Varujeme také před důsledky nevhodných rozhodnutí.

Pracuje v podmínkách nízkých teplot

Za běžné podmínky pro provádění většiny prací na stavbě včetně zdění se považuje teplota mezi +5°C až 25°C. V takových podmínkách má jak tradiční zdicí malta, tak malta pro tenké spáry nejlepší podmínky pro vazbu. Když teplota klesne na cca 0 o C nebo níže, voda v čerstvé maltě začne mrznout a proces tuhnutí se přeruší. Zdění při takových teplotách se proto stává riskantním. Důsledkem může být to, že tvárnice budou pouze uspořádány ve stěně bez spojování maltou, což je podstatou zděných konstrukcí.

Co se tedy dá dělat

Musíte přistupovat zodpovědně a mít na paměti důsledky. V první řadě je potřeba sledovat povětrnostní situaci na staveništi a předpovědi počasí a je třeba reagovat vhodnými rozhodnutími. Za druhé je dobré používat přípravky, které umožňují práci v nepříznivých podmínkách. V případě pokládky v mírných zimních podmínkách je vhodná malta např. SOLBET malta pro tenké spáry pro pórobeton – zima 0,7. Důležité je také dodržovat doporučení, která při společném použití vytvoří podmínky pro řádné provedení prací.

Zdění v zimě – důležitá doporučení

  • Zdící prvky a horní plochy dříve postaveného zdiva, v jehož zdění se má pokračovat, nesmí být pokryty sněhem nebo námrazou. Je nepřípustné provádět zednické práce s použitím zmrzlých tvárnic a na zmrzlých stěnách.
  • Bloky by neměly být skladovány pod -2°C déle než 24 hodin. Nejlépe, když se do zahájení zednických prací skladují v paletách zabalených ve fólii při teplotě nad nulou.
  • Pokud má být zimní malta používána při teplotě nižší než +5°C, doporučuje se k rozpuštění suché směsi použít teplou vodu.
  • Zimní maltu namíchanou v kbelíku je třeba chránit před nízkými teplotami, což zaručí zachování jejích pracovních vlastností.
  • Pokud při zdění může teplota klesnout pod 0°C, je třeba práce zastavit.
  • Zdění nelze provádět v otevřeném nechráněném prostoru při přímých srážkách.
  • Pokles teploty na -5°C je povolen až po 8 hodinách od nanesení zimní malty.
  • Čerstvé zdivo je třeba chránit před mrazem a vlhkostí. Čerstvě vyzděné stěny se doporučuje zakrýt plachtami. V závislosti na povětrnostních podmínkách se také doporučuje použít topidla, která rovnoměrně rozvádějí teplý vzduch pod závěsy.
  • Před zděním se doporučuje provést zkoušky lepení dříve vyzděných bloků. Den předem zkontrolujeme zděné bloky údery kladivem s gumovou hlavicí na boční plochy bloků a sledujeme, zda bloky neopadávají. Pokud povolí, znamená to, že malta neztuhla a zeď by měla být rozebrána do bodu, kdy se tvárnice neuvolní.

Toto jsou nejdůležitější rady pro zdění. Vidíte, jak opatrní musíte být při zdění za nízkých teplot. Ukazuje také, že zdění je stále možné při teplotách blízkých 0°C. V těch nižších bohužel hrozí, že se to nepovede. I když v posledních letech jsou zimy velmi mírné a práce lze provádět bez přerušení, protože podmínky jsou příznivé. Přesto stojí za to vědět, na co si dát při provádění prací za takových okolností pozor.