Fotovoltaika pro firmy – Dotace 2024

Obnovitelné zdroje energie jsou technologií vhodnou pro moderní společnost. Změna klasických a konzervativních metod výroby elektřiny se stala nutností. Není náhodou, že fotovoltaika je v dnešní době tak populární. Financování a podpora firem v přechodu na obnovitelné zdroje energie je jednou z možností, kterou stojí za to využít.

Fotovoltaika a její benefity pro firmy

Představme si konkrétní středně velkou firmu, která se rozhodla investovat do fotovoltaiky. Počáteční investice byla podpořena dotací, a tak se návratnost projektu zkrátila na polovinu očekávané doby. Díky produkci vlastní elektrické energie se firma osvobodila od části energetických nákladů, a tím zvýšila svou konkurenceschopnost. Příběh této firmy je příkladem toho, jak fotovoltaika nejenže chrání životní prostředí, ale také posiluje ekonomickou stabilitu podniku.

Kromě ekonomických benefitů přináší fotovoltaika pro firmy i pozitivní marketingový rozměr. Zákazníci i obchodní partneři vnímají investice do udržitelných technologií jako znak moderního a zodpovědného přístupu k podnikání. Vědomí, že produkty nebo služby, které firma nabízí, pocházejí z provozu s nízkou uhlíkovou stopou, může být silným komunikačním nástrojem.

Financování fotovoltaiky pro firmy – aktuální program

Od 1. března do 31. října 2024 se firmy mohou elektronicky přihlásit o dotace na instalaci fotovoltaických systémů pro firmy prostřednictvím výzvy RES+, která je realizována skrze systém AIS SFŽP ČR dostupného na webových stránkách zadosti.sfzp.cz. Tato příležitost přináší nejen finanční podporu, ale i vizi zelenější budoucnosti pro podniky, které se rozhodnou stát průkopníky v oblasti obnovitelných zdrojů.

Pro koho je určená nová dotace pro firmy z výzvy RES+

Finanční prostředky (3 mld. Kč) z dotační výzvy RES+ jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby.

Aby však byla cesta firem k fotovoltaice úspěšná, je třeba pečlivě připravit žádost o dotaci. Výzva RES+ klade důraz na detailní a kvalitní projekty, které splňují všechny technické a administrativní požadavky. Je tedy nezbytné, aby firmy spolupracovaly s odborníky na fotovoltaiku a dotace, kteří pomohou překlenout případné administrativní a technické bariéry.

Výběr je nesoutěžní, formou kdo dřív přijde, ten dřív bere, proto je potřeba být rychlí a s tím Vám rádi pomůžeme. Nenechávejte vyřízení na poslední chvíli, buďte připraveni. S DEMBO Power 💚